ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 
1998/99
2001
2002
2003
2004
2005
Աղքատ բնակչություն, %
56,1
-
-
-
34,6
29,8
Շատ աղքատ բնակչություն, %
21,0
-
-
-
6,4
4,6
Աղքատության խորություն, %
19,0
15,1
13,5
8,9
7,4
5,4
Աղքատության սրություն, %
9,0
6,1
5,2
2,8
2,4
1,6
Ջինիի գործակից

ընդհանուր եկամուտների կտրվածքով

0,597
0,528
0,449
0,434
0,395
0,359

ընթացիկ ծախսերի կտրվածքով

0,301
0,344
0,325
0,271
0,260
0,257

 

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾԵՐԸ  
1998/99
2001
2002
2003
2004
2005
Աղքատության պարենային գիծ – Պարենային զամբյուղ
դրամ
11210
10246
10441
11662
12467
13266
Աղքատության ընդհանուր գիծ – Նվազագույն սպառողական զամբյուղ
դրամ
17663
16989
17299
18541
19373
20289

 

 
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ընտանեկան նպաստներ
դրամ
-
-
-
7642
9650
12115
15697
17622