ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

Բնակավայրի տեսակը
1998/99
2004
2005
Քաղաքային բնակավայրեր
62,1
36,4
30,7

որից՝ չքավորության (շատ աղքատները) մակարդակը

26,2
7,5
5,3
Երևան
58,4
29,2
23,9

որից՝ չքավորության (շատ աղքատները) մակարդակը

24,8
6,1
3,6

Այլ քաղաքներ

65,5
43,9
37,8

որից՝ չքավորության (շատ աղքատները) մակարդակը

27,4
9,2
7,2
Գյուղ
48,2
31,7
28,3

որից՝ չքավորության (շատ աղքատները) մակարդակը

14,1
4,4
3,2