ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

 
1998/99
2004
2005
Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ
Աղքատության մակարդակ
Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ
Աղքատության մակարդակ
Տոկոսն աղքատ բնակչության մեջ
Տոկոսն ընդհանուր բնակչության մեջ
Աղքատության խորություն
Աղքատության սրություն
Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ
Աղքատության մակարդակ
Տոկոսն աղքատ բնակչության մեջ
Տոկոսն ընդհանուր բնակչության մեջ
Աղքատության խորություն
Աղքատության սրություն
ք. Երևան
24,8
58,4
6,1
29,2
26,8
31,8
6,5
2,2
3,6
23,9
26,1
32,6
4,0
1,2
Արագածոտն
22,8
60,5
5,6
35,4
5,5
5,4
6,9
2,1
3,1
32,3
5,1
4,7
5,2
1,3
Արարատ
13,1
52,3
6,4
32,7
8,5
9,0
6,8
2,2
7,4
30,9
9,1
8,7
6,6
2,2
Արմավիր
10,2
41,7
6,6
36,0
8,9
8,6
7,1
2,2
3,8
31,6
8,4
7,9
5,2
1,5
Գեղարքունիք
11,3
49,9
4,5
41,9
8,3
6,9
8,0
2,2
2,9
36,8
9,2
7,5
6,6
1,7
Լոռի
30,0
62,6
4,5
31,3
8,7
9,6
6,5
2,2
5,8
28,8
9,3
9,6
6,3
2,1
Կոտայք
24,5
61,7
9,2
39,3
10,4
9,1
8,6
2,9
8,7
34,5
11,2
9,7
8,0
3,1
Շիրակ
33,0
75,8
10,4
48,8
13,1
9,3
11,7
4,0
4,3
42,5
12,6
8,9
7,2
1,9
Սյունիք
18,7
53,1
5,9
36,5
4,7
4,5
7,6
2,3
2,3
28,9
4,4
4,5
3,2
0,8
Վայոց Ձոր
12,9
34,7
4,1
28,9
1,4
1,7
5,4
1,5
1,8
13,2
1,2
1,8
1,8
0,5
Տավուշ
9,3
29,3
3,3
30,5
3,6
4,1
5,6
1,5
3,8
25,8
3,5
4,1
4,9
1,3
Ընդամենը
21,0
56,1
6,4
34,6
100
100
7,4
2,4
4,6
29,8
100
100
5,4
1,6